Ăng ten Địa từ trường (Địa khí)

Ăng ten Địa từ trường (Địa khí), sử dụng với phần mềm riêng trên Appstore.
Giá bán (Hàng tiêu chuẩn chính hãng, phạm vi đo 10-3000MHz):
– Màu đen/bạc: 2tr
– Màu đỏ: 2.5tr

Trong hình, từ trái sang phải: (1) màu đỏ tiêu chuẩn; (2) màu đen tiêu chuẩn; (3) hàng phổ thông
Bên dưới là hộp nhôm!
140426emf

(4149)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền