Author Archives: Linh Nghiệm

Tủ sách Kinh dịch

Dưới đây là một số sách Kinh dịch cổ, hiện đại có trong thư viện: đích bí tịch hiên khai ——giải độc  “chu dịch ” chu hi : “chu dịch bản nghĩa ” [trung quốc nhân đích lão kinh nghiệm :dịch kinh giảng sinh hoạt ] [chu dịch ].lương thế hòa .bản scan phân giải cao [chu dịch dữ nhân ... Đọc tiếp »

Tủ sách chọn ngày

Dưới đây là một số sách trạch cát, chọn ngày cổ có trong thư viện: trạch nhật học giảng nghĩa luận phạm sát giải tập thành cổ đại dịch nhật chân bản (1205) Đọc tiếp »

Dùng mã QR quảng cáo du lịch ở Brazil

Tại Rio (Brazil), ngườ ta đã làm mã QR trên các con đường du lịch, dựa vào mã QR du khách có thể biết thông tin về khu du lịch. Chính quyền đã cho làm 30 mã QR ở các điểm du lịch. Một dự án khá thú vị và hiệu quả. (410) Đọc tiếp »

Ngày vía thần tài là ngày nào?

Từ một số trang web của ta cho là ngày vía thần tài là mùng 10, dẫn đến hiện tượng “đổ xô đi mua vàng ngày vía thần tài cho may mắn”. Vậy mùng 10 có phải ngày vía thần tài? (20987) Đọc tiếp »

Ngày vía là gì?

Trước hết để biết đúng sai, ta cần đi vào bản chất, thứ nhất chữ “vía”, ta hay gặp các câu “Mày làm tao sợ hết vía“, hay “ba hồn bảy vía”,… (8383) Đọc tiếp »

Sao Kế đô

Sách cổ viết: “Hành niên trực Kế đô, âm nhân phòng khẩu thiệt; Tai họa bất thời vô; ưu khả thị trượng phu”. (4362) Đọc tiếp »

Sao La hầu

Sách cổ viết: “Hành niên trực La Hầu, nam tử tai quan chí; Chủ nhân bách sự ưu, nữ nhân cũng ưu sầu”. Chủ về buồn rầu. Nam dễ kiện tụng chốn quan trường; Nữ dễ đau buồn, lo lắng. (4695) Đọc tiếp »

Bản quyền