Bàn về xây sửa theo Bát trạch

Nhà ở có toạ, có hướng, mà mệnh có Đông có Tây. Người thời nay chỉ hay bàn về hướng đông, hướng tây của toạ sơn mà không quan tâm đến hướng đông, tây của cung mệnh, đó là sai lầm. Cần phải phối cung mệnh với toạ sơn, như vậy mới được cát lợi hoàn toàn.

Nhà toạ Càn hướng Tốn thì cổng chính, ban thờ hương hoả, phòng ở, giường ngủ, cửa hàng nên đặt tại bốn hướng Càn, Khôn, Cấn, Đoài, cửa bếp nên nhìn về bốn hướng Tây tứ, phòng ốc ở các phương Tây tứ nên cao lớn. Bệ lò, nhà xí, cối xay nên đặt ở phương Đông tứ. Bố trí như vậy sẽ mang lại cát lợi cho toạ sơn hướng tây. Người Tây tứ mệnh ở nhà đó sẽ tốt, người Đông tứ mệnh ở nhà đó sẽ hung. Người mệnh Càn, Khôn, Cấn, Đoài nên ở nhà có toạ sơn thuộc mười hai sơn phương tây; Người mệnh Khảm, Ly, Chấn, Tốn nên ở nhà có toạ sơn thuộc mười hai sơn phương đông.
Có người hỏi rằng: “Bỏ mệnh mà xây xửa theo toạ sơn, sẽ thế nào?” Thầy ta đáp: “Nhà ở có thể sửa được chứ cung mệnh không thể sửa, nếu theo niên mệnh sẽ cát lợi”. Lại có người hỏi: “Nền nhà khó đổi toạ hướng, thì phải làm thế nào?” Thầy ta bèn đáp: “Như nhà toạ Cấn hướng Khôn, sẽ bất lợi cho chủ nhà mệnh Đông, chủ nhà nên ở phòng nhỏ bên mé trái, như vậy sẽ cát lợi. Hoặc xây thêm hành lang bên trái, cũng cát lợi. Nếu chủ nhà đó mệnh Đông, sẽ rất tốt. Những phòng có cùng toạ sơn với nhà nên để cho cháu con Tây tứ mệnh ở, đặt thêm phòng thờ, nhà xí, cối xay, sẽ cát lợi. Nếu không, nên cho em trai hoặc cháu trai hợp mệnh ở đó, hoặc cho người khác ở thuê, đi cửa sau, hoặc bỏ không làm phòng khách, mà bản thân mình không đặt giường tại phòng đó cũng được.
Trích “Bát trạch  Minh kính”.

(864)

Trả lời