Bát quái lịch

Kinh dịch là một bộ kinh điển lâu đời nhất, nổi tiếng nhất, là tổng kết trí tuệ của người xưa. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nó cũng trải qua biết bao thăng trầm, lúc suy lúc thịnh, nhưng vẫn có những đóng góp vô cùng quan trọng cho văn hóa thế giới.

“Bát quái lịch (Nguyên lý chọn ngày giờ theo Kinh dịch)” tính sẵn 64 quẻ Kinh dịch, ứng với từng ngày giờ cụ thể, như vậy dù người chưa biết Kinh dịch, người mới học, hay nhà nghiên cứu đều có thể sử dụng và tìm hiểu 64 quẻ Kinh dịch một cách rất dễ dàng. Cụ thể, theo Bát quái lịch, chỉ cần tra cứu ngày hiện tại, ví dụ:
– Ngày 14.2.2012 dương lịch, sẽ biết được đó là 23.1 âm lịch (năm Nhâm Thìn), là thứ ba, và các quẻ tương ứng, 1h-3h sẽ là quẻ Đồng nhân.

Với mục đích giúp độc giả tiếp nhận, tìm hiểu Kinh dịch một cách dễ dàng nhất, nên cuốn sách này không đi sâu vào cách tính toán phức tạp, hay những giải nghĩa phân tích từ không cần thiết, mà đã tính sẵn giờ nào ứng quẻ nào, độc giả chỉ cần xem ngày giờ để tra ra quẻ tương ứng, rồi tra phần giải nghĩa quẻ phía sau để có thêm thông tin về quẻ đó.

(1729)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền