Bốc lại bát hương cuối năm

Lý do:
Có nhiều lý do để bốc lại, tùy theo từng gia đình, như đang nhiều bát hương cần gộp lại, ít quá (một bát chung) cần tách ra, thay đổi bát hương cho đồng bộ,…

Ai bốc:
Thường nhiều người hay nhờ sư thầy, thầy cúng,… nhưng thực ra ai cũng có thể bốc được, và gia chủ đích thân bốc là tốt nhất, miễn là thành tâm và chân tay sạch sẽ là được. Nhờ người bốc, nhiều khi người ta cho bùa chú, hay các hạt nhựa (ngoài cửa hàng gọi là đá),… hay những gì khác vào sẽ không tốt, dễ có âm khí làm cho vong linh khó về.

Bày trí:
Tham khảo thêm cách bày trí bàn thờ theo phong thủy. Chú ý là những đồ bày trên bàn thờ, dùng cho thờ cúng, chứ không phải bày cho đẹp, mua đủ thứ đồ nhựa lắm màu sắc về là không tốt. Có thể bày tiền giấy, loại tiền xu, chứ không bày tiền giả hay tiền thật có hình ảnh Bác.

Ngày ông Táo:
Có thể bày thêm bánh kẹo, đồ mã (là phong tục, nhưng hạn chế, như năm nay tôi cũng khuyên nhiều nhà bỏ, vì đốt nhiều chỉ gây ô nhiễm môi trường)

30 Tết đến mùng 5, dán Táo quân phù để mời Táo quân quay lại.

(2962)