Cài đặt phần mềm EMFSensor đo địa từ trường

Cài đặt phần mềm EMFSensor đo địa từ trường

1. Trên máy tính, gõ đường dẫn: https://itunes.apple.com/VN/app/id853384924?mt=8
Màn hình hiện ra, bấm chọn View in Itunes để cài đặt qua phần mềm Itunes (nối iphone với máy tính).
140421emf

2. Cài trực tiếp trên iphone:
– Cách 1: Mở AppStore, vào tìm kiếm gõ EmfSensor, sẽ hiện ra phần mềm, bấm “Cài đặt” (hoặc Install nếu dùng tiếng Anh).

– Cách 2: Mở trình duyệt, gõ trang web emfsensor.com rồi bấm vào mục trên cùng bên trái (hoặc đường dẫn https://itunes.apple.com/us/app/emfsensor+/id853384924?ls=1&mt=8), sẽ hiện ra phần mềm để cài đặt.
IMG_6535

Sử dụng: tham khảo hướng dẫn ở phần thông tin, hoặc tham dự khóa học ngày 17/5/2014 tại ĐHXD (bấm vào đây)

(5723)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền