Category Archives: Tin tức – Hoạt động

Cùng 1 câu nói, 2 người phát biểu

Do thiếu bài, nhiều khi báo chí phải xào xáo, và thế là có nhiều vấn đề: – cùng 1 câu trích dẫn, lại của  người khác nhau. – mời người ngoại đạo về phong thủy, để bàn về phong thủy (814) Đọc tiếp »

Đề xuất địa điểm xây nghĩa trang “Mai Dịch 2”

Hiện hầu hết cán bộ cao cấp sau khi từ trần đều được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng đề xuất địa điểm xây dựng nghĩa trang mới để an tang cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước sau khi từ trần. (475) Đọc tiếp »

Hóa giải cho nhà bị đường trực xung

Nhà đối diện con đường. Mở hàng bán nhiều năm không có khách. Có thầy tư vấn đặt đá “thạch cảm đương” từ 2006, đến nay vẫn chưa thấy linh nghiệm. Nhà hướng Sửu, đặt đá trấn + quầy bán hàng sẽ phản tác dụng, do hướng tinh Bát Bạch tại cửa. Đã tư vấn hóa giải. (661) Đọc tiếp »

Bản quyền