Category Archives: Mệnh vận

Lạc thiên tri mệnh

Các nhà Nho học nổi tiếng như Khổng Tử, Mạnh Tử đều cho rằng, đối diện với số mệnh sinh tử không thể thay đổi được ấy, tốt nhất là mỗi người đều nên có thái độ “lạc thiên tri mệnh”. “Lạc thiên tri mệnh” có nghĩa là: Trước hết, khi biết rằng sự sống chết đều là do số ... Đọc tiếp »

Bản quyền