Category Archives: Tâm linh

Ngày vía thần tài là ngày nào?

Từ một số trang web của ta cho là ngày vía thần tài là mùng 10, dẫn đến hiện tượng “đổ xô đi mua vàng ngày vía thần tài cho may mắn”. Vậy mùng 10 có phải ngày vía thần tài? (20987) Đọc tiếp »

Ngày vía là gì?

Trước hết để biết đúng sai, ta cần đi vào bản chất, thứ nhất chữ “vía”, ta hay gặp các câu “Mày làm tao sợ hết vía“, hay “ba hồn bảy vía”,… (8383) Đọc tiếp »

Sao Kế đô

Sách cổ viết: “Hành niên trực Kế đô, âm nhân phòng khẩu thiệt; Tai họa bất thời vô; ưu khả thị trượng phu”. (4362) Đọc tiếp »

Bản quyền