Category Archives: Trạch cát

Tuổi xông đất thích hợp

Tuổi xông đất thích hợp: Có nhiều cách tính tuổi xông đất, nhưng thông thường người ta hay tìm người tam hợp hay lục hợp với mình, hoặc tìm người cùng niên mệnh. Bảng 12 con giáp tam hợp và lục hợp như sau: (555) Đọc tiếp »

Bản quyền