Chọn ngày theo Bát môn

Trong dân gian đã lưu hành bản sao về “Bát môn đấu chiến pháp”, chú rõ mục đích và công dụng của các hưu, sinh, khai, tử để giúp cho việc chọn giờ làm các việc: Tìm người, tìm vật, truy bắt tội phạm, đi săn, cất giấu, cầu tài, đòi nợ, cầu xin công danh. Những phương pháp đó trong thuật trạch cát gọi là “trạch phương”, tức chọn lựa phương vị tốt, là bộ phận không thể thiếu trong thuật trạch cát. Giống như việc chọn ngày, rất nhiều vùng, đặc biệt là vùng núi có thể săn bắn, rất phổ biến lưu hành “Bát môn đấu chiến pháp”.

Bát môn gồm: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Trong sách trạch cát thường chú thêm Hưu môn, Sinh môn, Khai môn, Tử môn, tức là bốn chữ “môn” trong bát môn kể trên, trong đó Hưu môn thường được viết thành Cát Môn.
Bát môn có phương vị địa lý tương đối cố định. Hưu là Bắc, Cảnh là Nam, Thương là Đông, Kinh là Tây, Sinh là Đông bắc, Đỗ là Đông nam, Tử là Tây nam, khai là Tây bắc. Giữa Bát môn và Bát quái có quan hệ đối ứng như hình sau:

Trong Bát môn, nói chung Hưu, Sinh, Khai, Cảnh là cát; Thương, Đỗ, Kinh, Tử là hung.
Nhưng điều đó cũng không tuyệt đối. Trên thực tế, cát môn cũng có điều kỵ, hung môn cũng có điều nên làm, tùy theo từng trường hợp cụ thể.
Hưu môn: Nên yết kiến nhà vua và các bậc quyền quý tuyển tướng cất quân, sửa mộ, lập sổ, xây dựng đặt hướng, thi tuyển quan lại, kết hôn, cầu tài, luyện binh lập nghiệp, xuất hành chiến trận,… mọi việc đều tốt lành.

Sinh môn: Nên cứu tai, trị bệnh, đi xa, kinh doanh, xây dựng, cầu tài,. . . mọi việc đều tốt lành.
Thương môn: Nên săn thú bắt cá, kiện tụng, đòi nợ, thu tiền, chú ý dễ gặp trộm cướp.
Đỗ môn: Nên bắt kẻ trốn chạy, ngăn chặn mưu gian, diệt trừ hung bạo, xét việc hình ngục nợ nần, chặn đường tránh tà, giấu giếm, ẩn náu, né tránh tai nạn, nếu xuất hành dễ lạc đường.
Cảnh môn: Nên dâng thư hiến kế, tiếp phái sứ thần; chiêu mộ người hiền, yết kiến người trên, tiến cử, nhất là thu nợ, thăm viếng người thân, đột phá vòng vây.
Tử môn: Nên bắt cá săn thú, điếu tang tống táng, xét xử, phạm tội, qui tập mộ cũ
Kinh môn: Nên bắt trộm cướp, cờ bạc, tìm vật bị mất, xử việc tố tụng, trấn áp, khủng bố.
Khai môn: Nên yết kiến người trên, hiến kế cầu danh, tuyển tướng cất quân, viễn chinh, ứng cử, thăng quan tiến chức, xuất hành, cưới gả, cầu tài, mở chợ, đào giếng. Mọi việc đều tốt.
Có bài vè về những điều nên của Bát môn:

Hưu môn dễ gặp quý nhân
Đỗ môn là hướng ẩn thân an toàn
Cảnh môn chè chén linh đình
Tử môn săn bắn, sửa sang mộ phần
Kinh môn bắt trộm dễ dàng
Sinh môn buôn bán lại càng lãi to
Khai môn cưới gả, chơi xa
Thương môn đòi nợ hẳn là xong xuôi

(5511)

Trả lời