Có nên để tiền thật trên đồ lễ

Phong tục chung của chúng ta là hay để tiền thật trên các mâm lễ, “nhét” vào khay hoa quả, vào tay tượng phật,… vào bất cứ chỗ nào thấy tiện.

20130210-092249.jpg

Theo khảo cứu thực tế của chúng tôi, khi đặt tiền thật trên mâm lễ, trên ban thờ,… thì thần linh, gia tiên (người mình cần cầu xin) rất khó về, những nguyện cầu (nhỏ) của mình khó được đáp ứng.

Vậy tiền đó làm gì?
Nếu tại nhà, bạn đặt ở bàn con dưới ban thờ, sau đó cất đi, dùng để mua hương hoa sau này.
Nếu ở đình, chùa, bạn cho vào hòm công đức, không cần lấy giấy chứng minh công đức. Lấy giấy công đức về đặt ban thờ nhà mình, sẽ có nhiều chuỵen không hay, mà chúng tôi sẽ viết sau.

Vậy bạn có đặt tiền lên mâm lễ?

 

(3231)