Đồ nghề tiêu diệt quỷ hút máu của phương Tây thế kỷ 17

Nhiều người cho rằng quỷ hút máu là hoang tưởng. Nhưng vào thế ký 17 tại phương Tây, ai cũng tin đó là sự thực. 
Và thế là người ta thành lập đội tiêu diệt quỷ, tìm kiếm quỷ dữ khắp nơi, với những đồ nghề kỳ lạ mà có lẽ bạn chưa hề nhìn thấy bao giờ.

(466)

%d bloggers like this: