ĐS&PL: Một khảo cứu về vị trí đàn Xã Tắc

ĐS&PL số 62 ngày hôm nay 24/5/2013 (thứ 6) đã đăng tải sự thật về đàn Xã Tắc, sự thật về cái gọi là “đàn Xã Tắc” cũng được công bố chính thức! Mời các bạn đón đọc DS&PL số ngày hôm nay.

(400)