Hướng dẫn post bài trên WP và tự động đăng lên Facebook – phần 2

Để xem phần 1, bấm vào đây “Hướng dẫn post bài trên WP và tự động đăng lên Facebook – phần 1“.
Phần 2 là cấu hình trang web, ở đây hướng dẫn với trang web sử dụng WordPress.

1. Cài đặt Plugin.
– Chọn “Cài Plugin mới”.
140225w1

– Gõ”Facebook Auto Publish” và bấm Tìm Plugin
140225w2

– Bấm Cài đặt và sau đó là Kích hoạt.
140225w3

– Sau khí kích hoạt, menu của plugin sẽ nằm ở bên trái. Bấm vào Plugin này, chọn Settings.
140225w4

– Điền thông số lưu vừa rồi. Bao gốm: ID, mã bí mật (Application secret), và Id user FB (Facebook user id).
Các thông số khác có thể dùng như mặc định, nhưng nên chọn như hình để có thể post toàn bộ nội dung + link vào facebook.
140225w5

– Công việc cuối cùng: cho phép (authorisation) kết nối trang web của mình với FB.
140225w7

– Bấm Đồng ý vài lần cho các kết nối, yêu cầu. Chỗ này chọn đăng công khai, hay cho bạn bè,…
Đã đăng trên web, thì thực ra cũng nên chọn chế độ “Công khai”.
140225w8

– Đồng ý tiếp để cho quản lý trang. Vậy là thành công. Giờ bạn chỉ cần viết bài trên web, là sẽ đăng tự động lên FB của bạn.
140225w9

– Lưu ý, thông thường là sẽ đăng lên “Profile” tức FB của bạn. Có thể chọn đăng lên Trang (Page) nếu muốn.
140225w10

(1806)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền