Khoá phong thuỷ cơ bản A8 thực địa thực tế

Khoá phong thuỷ cơ bản A8 thực địa thực tế, khảo sát đình, chùa tại Thường Tín, Hà Nội. 

 

Hướng dẫn đo đạc. 

 

(1472)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền