Khóa phong thủy cơ bản A9 ngày 14/11/2015

Khóa phong thủy cơ bản A9 ngày 14/11/2015
Ứng dụng phong thủy cơ bản trong quy hoạch và kiến trúc
Khai giảng: 14/11/2015 lúc 13h30 (chiều thứ 7)

Giảng viên: Nguyễn Mạnh Linh – Trưởng phòng Phong thủy Kiến trúc

Nội dung: 20 bài (20 buổi), học vào chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật hàng tuần.

Chỉ có 18 người /lớp, vui lòng đăng ký và đóng học phí sớm tại:

P101, nhà A1, Đại học Xây Dựng – 55 Giải Phóng, HN. (Đt: 043.628.4230)
Lưu ý:

– Chỉ khi đóng học phí mới có tác dụng giữ chỗ.

(570)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền