Khoá Phong thuỷ nâng cao B3a – Huyền không 9/1/2016

Khoá B3. Phong thuỷ nâng cao
(Kinh dịch – huyền không phi tinh với kiến trúc)
Khai giảng: 13h30 ngày 9/1/2016

Đối tượng:
– Đã có chứng chỉ khoá cơ bản A4~A9 được đăng ký học luôn, không qua kiểm tra.
– Học viên các khoá trước (hệ 10 bài như A1-A2-A3-B1), cần đăng ký thi trực tiếp.
– Không nhận bất cứ học viên nào từ các cơ sở đào tạo khác.

Nội dung: 20 bài, để đảm bảo chất lượng cho khoá B3:
– Tách làm 2 kỳ, kỳ 1 – B3a học trong ba tuần (9 bài). Kỳ 2 – B3b sẽ thông báo sau.
– Nên mua cuốn Thẩm thị Huyền không học tập 1 (NS Huy Hoàng) để nghiên cứu trước.

(530)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền