Khổng Tử nhìn nhận về ý nghĩa của thờ cúng tổ tiên

Ngũ thổ kết hợp với nhau tại đất, ngũ khí vận động trên trời, khí hậu dưới đất phù hợp với thời gian của trời là điềm báo may mắn. Thời gian của trời không phù hợp với khí hậu của đất là tượng trưng cho tai hoạ. Thần linh thông qua việc thờ cúng để khảo sát sự việc của con người, nên tấm lòng hiếu thảo của con cháu đời sau có thể khiến thần linh cảm động.

Khổng Tử nói rằng: “Ta không tham gia lễ cúng tế cũng giống như không cúng tế. Nếu không thành tâm cúng tế tổ tiên, người làm con cháu sẽ không được hưởng phúc ấm của tổ tiên. Cho nên, các vị vua thời cổ đại đặt ra chế độ cúng tế, nghi lễ cúng tế, làm sáng tỏ đạo lý của thờ cúng”.

(545)