Lịch Cát Tường Bách Linh 2013

Đặc điểm chính của “Lịch Cát Tường Bách Linh” là:
– Dung lượng thông tin phong phú, thích hợp với rất nhiều đối tượng, từ độc giả phổ thông đến nhà nghiên cứu, từ phong thủy, dịch quái, chiêm tinh đến tứ trụ, tử bình, kỳ môn độn giáp,…
– Giờ được tính theo giờ thực tế, dựa theo quỹ đạo quay thực tế của Mặt trời, Trái đất,…. Đồng thời, thời gian tính theo giờ Hà Nội làm chuẩn. Thời gian chính xác sẽ giúp cho việc tính toán tứ trụ, tử bình,… chuẩn xác hơn. Tác giả: Nguyễn Mạnh Linh.

(1495)

%d bloggers like this: