Ngày đính hôn, ăn hỏi, cưới gả tuổi Dậu năm 2013

(Tân Dậu: 4/2/1981~3/2/1982)

Tháng 4-5-6 dương lịch:
5/4 (thứ 6), 17/4 (thứ 4), 29/4 (thứ 2),
23/5 (thứ 5), 4/6 (thứ 3).
Tháng 7-8-9 dương lịch:
3/8 (thứ 7), 27/8 (thứ 3),
8/9 (chủ nhật), 20/9 (thứ 6).
Tháng 10-11-12 dương lịch:
14/10 (thứ 2), 26/10 (thứ 7),
13/12 (thứ 6), 25/12 (thứ 4).

(603)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền