Nguồn gốc của ngoại cảm

Thông tin ngoại cảm hay trực giác đến từ đâu? Có nhiều học thuyết khác nhau giải thích điều này nhưng chúng ta có thể cô đọng lại trong ba nguồn sau:

– Tâm trí tiềm thức: Trí óc của chúng ta giống như một chiếc CPU của máy tính lưu trữ những chi tiết của mỗi trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua. Trí óc tỉnh táo cho phép chúng ta lưu giữ tất cả các dữ liệu trong các quá trình vận động sinh học khổng lồ của chính mình. Nếu tiềm thức được thúc đẩy, nó sẽ cho phép trí óc có sự tiếp cận cần thiết tới tất cả các loại thông tin hữu ích.

– Thần giao cách cảm hay tri giác ngoại cảm: Một học thuyết cho rằng các suy nghĩ chính là năng lượng. Chúng có mức độ thường xuyên và băng tần tương tự với băng thông truyền hình. Có thể khi người khác có cùng băng tần với chúng ta thì chúng ta sẽ cảm nhận được các hiệu ứng qua từng huyết mạch, gần giống với việc tín hiệu radio cho phép chúng ta nghe cùng một lúc hai chương trình vậy. Một vài người cho rằng đây chính là quá trình tạo ra ý thức chung hay suy nghĩ tập thể. Đây là hiện tượng nhiều người có cùng suy nghĩ giống nhau. Những tín hiệu năng lượng tinh thần này có thể ảnh hưởng đến nhiều mặt trong cuộc sống của chúng ta như xã hội, giá trị đạo đức, chính trị, và tín ngưỡng tôn giáo. Đây chỉ là một giả thuyết, nhưng có thể là một cách giải thích trong một vài giai đoạn hỗn loạn của lịch sử loài người, chẳng hạn như thời kì lên ngôi của Quốc xã Đức.

Nếu chúng ta có ý thức tập trung và cảm nhận các tín hiệu, chúng ta sẽ điều khiển suy nghĩ và trực giác của mình tốt hơn.

Siêu nhận thức: Nguồn gốc thứ ba của trực giác ngoại cảm có thể là do siêu nhận thức. Lý thuyết của siêu nhận thức cho rằng mọi người đều có thể tiếp cận với một nguồn kiến thức cao hơn.

Thông tin từ mức độ siêu nhận thức của trực giác được cho rằng có ảnh hưởng đến nhận thức về bản ngã của mỗi người và giúp mỗi người có được sự quan sát và chọn lựa sáng suốt trước viễn cảnh. Những ảnh hưởng này có thể tiếp nhận dưới dạng cảm hứng, cảnh báo, hoặc một ý nghĩ lóe lên trong tư duy.

Franz Anton Mesmer đã khám phá ra hiện tượng từ tính động vật, sau này gọi là thuật thôi miên. Sự phát hiện và thực hành của ông đã dẫn đến sự ra đời của thuật thôi miên năm 1842. Trong khi thôi miên, bệnh nhân chìm vào trạng thái hôn mê có thể giao tiếp với các linh.

(594)