Nhận bằng khen của Viện Tiềm năng con người

Nhận bằng khen của Viện Tiềm năng con người: Sáng 29/1/2015, nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập Viện tiềm năng con người, và hội thảo một số vấn đề nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.
Thầy Nguyễn Mạnh Linh (thứ 3 từ bên trái)

150129bk

(2640)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền