Ống kính chụp macro của canon

Short Macro (30-50mm)
Canon EF 50mm f/2.5 Macro: compact entry-level macro, focuses to 1:2; 2x multiplier brings you to lifesize ($299)
Bất tiện: khoảng cách ngắn, khó chụp được vật thể đang bay, chuyển động.

Canon-Macro-Lens-294x300

Standard Macro (60-105mm)
Khoảng cách: 9-12in
Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro: (manual focus); focuses to 5:1 ($1,049)
Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro (AF): Inner-focusing to 1:1 ($599)
Canon EF 100 f/2.8L IS USM (AF): 1:1 plus image stabilizatin ($949)

Tele-Macro (150-200mm)
Khoảng cách: 1-2 bước chân. Chụp được vật khó lại gần: chuồn chuồn, bướm,…
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM: 1:1, internal floating system so front element doesn’t move ($1,579)

(965)

Đã khóa phản hồi.

Bản quyền