Sứ mệnh của Địa Tạng

Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại ngũ trọc ngũ ác.

Ngũ trọc: Mệnh trọc, chúng sinh trọc, phiền não trọc, kiến trọc, kiếp trọc.

Ngũ ác: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói xằng bậy, uống rượu.

Mệnh trọc có nghĩa chúng sinh do phiền não tích tụ, thân tâm mệt nhọc, tuổi thọ ngắn ngủi, làm tổn hại sinh mạng của mình. Tôi còn nhớ, trong “Thánh kinh” có một câu: “Khi con giành được toàn thế giới, thì đã đánh mất đi sinh mệnh, như vậy con có đáng không, những thứ mà con có được, còn hưởng thụ được chăng?”

Chúng sinh trọc: Trên thế giới này có quá nhiều người thân tâm không trong sạch, không hiểu nghĩa lý, bất chấp thủ đoạn, chỉ vì hám lợi mà sẵn sàn làm những điều xấu xa, điều đó đã tạo thành một trường khí, khiến cho thế giới trở nên ô trọc.

Phiền não trọc: Là do người đời tham lam ái dục, đầy rẫy những hành vi đấu đá, điên cuồng, hiếu chiến.

Kiến trọc: Là do người đời kiến thức bất chính, không theo chính đạo, tà thuyết đầy rẫy, tư duy không chính tín, không theo chính đạo, nảy sinh tâm thái và hành vi không tốt, chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, mà không quan tâm đến người khác.

Kiếp trọc: Là thế giới mạt thế, tất cả mọi thiên tai địch họa, những thứ ô uế tích tụ trong nhân gian, nên không còn được yên ổn, kiếp nạn khó tránh, nên rất cần đến sự cứu giúp của Địa Tạng Bồ tát.

(422)

%d bloggers like this: