Sự thực về Trùng tang

Trùng tang có nghĩa là năm sinh của người mất trùng với giờ ngày tháng năm mất. Khi đó phải làm lễ an táng đặc biệt, thường đóng quan tài vào canh ba hay canh năm, rồi mang đi chôn, người nhà không mặc áo tang, không khóc. Đợi 7 ngày sau mới thông báo cho mọi người và làm tang giả bổ sung.


Theo dân gian, trùng tang có các trường hợp sau:
– Người mất ngày trùng tang, người thân trong gia đình sẽ mất theo: trùng tang, có nghĩa là liên tục mất. Dân gian cho rằng nhà có người liên tục mất đi, là do phạm trùng tang.
– Người mất ngày trùng tang, cơ thể rất nhẹ và luôn mềm không bị cứng.
Trùng tang liên táng là người mất phạm ngày giờ, hoặc ngày, hoặc tháng, hoặc năm nhưng trong ngày đó lại có Thiên Quan, Thiên Đức, Thiên Xá, Thiên Phước, Thiên Giải thì khỏi lo.
Thần trùng không phải là loại sâu bọ, hay ma quỷ gì, “bắt trùng” hay “nhốt trùng”,… chỉ là cách nói quá lên để lừa gạt những ai nhẹ dạ cả tin.
Có nhiều thuyết về cách chọn ngày Trùng tang, dưới đây là thuyết đang khá phổ biến:

Có nghĩa là người tuổi Thân, Tý, hay Thìn mà mất vào một trong giờ, ngày, tháng hoặc năm Tỵ là phạm Trùng tang. Khi liệm, chôn cất hay cải táng nên kỵ giờ Tỵ (9-11h).

Theo “Khâm định Hiệp kỷ biện phương thư” và “Địa lý tân thư”, thì ngày Trùng tang cũng là ngày Phục nhật, tức tháng giêng ngày Giáp, tháng 2 ngày Ất, tháng 3 ngày Mậu, tháng 4 ngày Bính, tháng 5 ngày Đinh, tháng 6 ngày Kỷ, tháng 7 ngày Canh, tháng 8 ngày Tân, tháng 9 ngày Mậu, tháng 10 ngày Nhâm, tháng 11 ngày Quý, tháng chạp ngày Kỷ.
Khi phạm Trùng tang, không được liệm, chôn cất hay cải táng vào ngày Trùng tang, đồng thời làm lễ hóa giải. Theo “Ngọc hạp ký”, viết 4 chữ mực đỏ lên giấy vàng, đặt lên quan tài.
Tháng giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng chạp viết “Lục Canh thiên hình”                     六庚天刑
Tháng 3 viết “Lục Tân thiên đình”        六天庭
Tháng 4 viết “Lục Nhâm thiên lao”    六壬天牢
Tháng 5 viết “Lục Quý thiên ngục”        六癸天狱
Tháng 7 viết “Lục Giáp thiên phúc”    六甲天福
Tháng 8 viết “Lục Ất thiên đức”        六乙天德
Tháng 10 viết “Lục Bính thiên uy”        六丙天威
Tháng 11 viết “Lục Đinh thiên âm”    六丁天
Lục Canh thiên hình: Lục Canh là 6 lần số hàng Can (Canh), Thiên hình là một thần thiện, sẽ giúp đuổi thần ác. Các tháng khác tương tự. Tuy nhiên cách viết mỗi tháng không thống nhất, nhưng đại thể là như vậy. Thực tế đây cũng chỉ là cách ngoa ngôn của mấy ông thầy cúng mà thôi.

(9969)

Trả lời