Tag Archives: bằng khen

Nhận bằng khen của Viện Tiềm năng con người

Nhận bằng khen của Viện Tiềm năng con người: Sáng 29/1/2015, nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập Viện tiềm năng con người, và hội thảo một số vấn đề nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Thầy Nguyễn Mạnh Linh (thứ 3 từ bên trái) (2647) Đọc tiếp »

Bản quyền