Xác định cải táng bằng công nghệ hiện đại

Xác định xem mộ cải táng được chưa, dựa theo cảm nhận cũng như đối chiếu máy móc hiện đại.

Xem chi tiết

Hướng kỵ khi chôn cất

Đầu quan tài, đầu tiểu cần tránh các hướng sau: Có nghĩa là người sinh năm Dần – Ngọ –

Xem chi tiết

Nguyên tắc tính giờ nhập mộ

Nguyên tắc tính giờ nhập mộ – là nguyên tắc tính giờ an tang, cải táng theo “Ngọc hạp thông

Xem chi tiết