Chọn ngày sửa nhà hợp với tuổi vợ chồng

Tôi sinh ngày 11/11/1981 âm lịch, ông xã sinh ngày 02/6/1976 âm lịch. Hiện nay chúng tôi muốn sửa nhà

Xem chi tiết

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Một trong những nét văn hoá đặc thù của dân tộc Việt Nam là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Xem chi tiết

Sự thực về Trùng tang

Trùng tang có nghĩa là năm sinh của người mất trùng với giờ ngày tháng năm mất. Khi đó phải

Xem chi tiết