Tag Archives: chọn ngày

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Hợi 3 tháng cuối năm

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Hợi 3 tháng cuối năm 2011 (Dương lịch) như sau: Ngày cưới gả: 7/10, 15/10, 8/11, 12/11, 19/11, 20/11, 24/11, 1/12, 2/12, 6/12, 13/12 Ngày động thổ: 15/10, 8/11, 12/11, 20/11, 24/11, 1/12, 2/12, 6/12, 13/12, 25/12 Ngày ký kết giao dịch: 8/11, 12/11, 19/11, 20/11, 24/11, 1/12, ... Đọc tiếp »

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Tuất 3 tháng cuối năm

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Tuất 3 tháng cuối năm 2011 (Dương lịch) như sau: Ngày cưới gả: 15/10, 18/10, 30/10, 8/11, 11/11, 19/11, 20/11, 1/12, 2/12, 5/12, 13/12 Ngày động thổ: 15/10, 18/10, 30/10, 8/11, 11/11, 20/11, 1/12, 2/12, 5/12, 13/12, 25/12 Ngày ký kết giao dịch: 18/10, 30/10, 8/11, 19/11, 20/11, ... Đọc tiếp »

Khái niệm trạch cát

Trạch cát chính là “xem ngày”, vốn rất phổ biến trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. Dù việc lớn hay việc nhỏ thì trước khi tiến hành, đều cần phải chọn được ngày, giờ tốt lành. “Hiệp kỷ biện phương thư” là tác phẩm chuyên về giới thiệu các phương pháp trạch cát. Khái niệm trạch cát Thuật trạch ... Đọc tiếp »

Bản quyền