Lòng tin của người cổ đại vào cõi âm

Có nhiều câu chuyện kể về sự xuất hiện của vong linh thật đến nỗi người sống không thể phân

Xem chi tiết

Phù chú đòi nợ

Dưới đây là phù chú đòi nợ của Đạo gia, dẫu sao cũng không phương hại đến ai, nên có

Xem chi tiết

Thảm hoạ “trùng tang”: Bí ẩn và lời giải

Dân gian bày cách chống trùng Từ quan niệm “trùng tang” có thật, dân gian đã nghĩ ra nhiều cách

Xem chi tiết