Tag Archives: động thổ

Năm nhuận xây nhà có thuận lợi

Một số người cho rằng năm nhuận đại diện cho dư dả, sung túc, xây nhà sẽ rất thuận lợi, có đúng như vậy không? Để biết năm nhuận xây nhà có thuận lợi không, trước hết ta cần tìm hiểu về năm nhuận, trong đó có năm nhuận dương lịch và năm nhuận âm lịch. Dương lịch hay còn ... Đọc tiếp »

Phong thủy trận đồ 2012

Phong thủy năm 2012 Trong các sao xấu thì: Nhị Hắc hành Thổ, chủ tật bệnh, ôn dịch. Tam Bích hành Mộc, chủ khẩu thiệt thị phi. Ngũ Hoàng thuộc Thổ, chủ tai họa bệnh tật. Thất Xích thuộc Kim, chủ tai nạn, trộm cướp, phẫu thuật. Động thổ, xây dựng, tu tạo 2012: Hướng Hung (Ngũ hoàng  – đông ... Đọc tiếp »

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Hợi 3 tháng cuối năm

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Hợi 3 tháng cuối năm 2011 (Dương lịch) như sau: Ngày cưới gả: 7/10, 15/10, 8/11, 12/11, 19/11, 20/11, 24/11, 1/12, 2/12, 6/12, 13/12 Ngày động thổ: 15/10, 8/11, 12/11, 20/11, 24/11, 1/12, 2/12, 6/12, 13/12, 25/12 Ngày ký kết giao dịch: 8/11, 12/11, 19/11, 20/11, 24/11, 1/12, ... Đọc tiếp »

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Tuất 3 tháng cuối năm

Ngày Cưới gả, động thổ, ký kết giao dịch của người tuổi Tuất 3 tháng cuối năm 2011 (Dương lịch) như sau: Ngày cưới gả: 15/10, 18/10, 30/10, 8/11, 11/11, 19/11, 20/11, 1/12, 2/12, 5/12, 13/12 Ngày động thổ: 15/10, 18/10, 30/10, 8/11, 11/11, 20/11, 1/12, 2/12, 5/12, 13/12, 25/12 Ngày ký kết giao dịch: 18/10, 30/10, 8/11, 19/11, 20/11, ... Đọc tiếp »

Bản quyền