Tag Archives: đạo mẫu

TÍN NGƯỠNG TỨ PHỦ – NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HIỆN THỰC

Xin được thưa trước, bài viết là những tổng kết, trải nghiệm của nhiều năm điền dã ở hệ thống các đền phủ thờ Mẫu, là sự đúc kết qua rất nhiều cuộc phỏng vấn các chân đồng, cung văn lão thành trên nhiều địa bàn. Đây là góc nhìn tham chiếu của người nghiên cứu khoa học, không có ... Đọc tiếp »

Bản quyền