Tag Archives: đòi nợ

Phù chú đòi nợ

Dưới đây là phù chú đòi nợ của Đạo gia, dẫu sao cũng không phương hại đến ai, nên có thể thử: Phù chú đòi nợ (thuật thứ nhất) Sử dụng: ra miếu, đình, chùa hoặc cửa nhà người nợ tiền để thực hiện, xong rồi hóa phù. Có thể lấy thêm tiền ngũ quỷ, thọ kim, sau phù viết ... Đọc tiếp »

Chọn ngày theo Bát môn

Trong dân gian đã lưu hành bản sao về “Bát môn đấu chiến pháp”, chú rõ mục đích và công dụng của các hưu, sinh, khai, tử để giúp cho việc chọn giờ làm các việc: Tìm người, tìm vật, truy bắt tội phạm, đi săn, cất giấu, cầu tài, đòi nợ, cầu xin công danh. Những phương pháp đó ... Đọc tiếp »

Bản quyền