Tag Archives: kế đô

Nhìn nhận đúng đắn về giải sao hạn hằng năm

Nguồn gốc Sao hạn được dùng khá phổ biến trong lịch pháp Phật giáo, dùng phối với ngày, để định cát hung. Chín sao này cũng dùng phối năm, để xem vận mệnh con người, từ đời Tống đã thịnh hành việc sắp đàn giải hạn, được ghi lại trong “Ngọc hạp ký” của Hứa Chân Quân. Trong Phật giáo ... Đọc tiếp »

Văn khấn cúng sao giải hạn

Phần lớn làm chung trong các chùa vào đầu năm. Nếu tự làm ở nhà thì đọc bài Sớ cúng sao cầu an dưới đây, theo tài liệu của Ban Huyền học, Viện nghiên cứu Phong thủy Thế giới: (2387) Đọc tiếp »

Bản quyền