Ngọc, đá quý tự nhiên có thể trừ tà?

Theo các nhà khoa học hiện đại, ngọc tự nhiên có rất nhiều nguyên tố vi  lượng như đồng, kẽm,… Đeo

Xem chi tiết