Bàn về xây sửa theo Bát trạch

Nhà ở có toạ, có hướng, mà mệnh có Đông có Tây. Người thời nay chỉ hay bàn về hướng

Xem chi tiết

Tiêu chuẩn cho thước Lỗ Ban

Có nhiều dị bản của thước Lỗ Ban, và ai cũng nói thước của mình chuẩn. Vậy tóm lại, tiêu

Xem chi tiết