Tòa nhà ma ám ở Anh

Được coi là tòa lâu đài có nhiều ma ám nhất ở Anh. Clip gồm 6 phần: Haunted Castles Of

Xem chi tiết

Làng ma ám: sư thầy trấn yểm long mạch?

Tai họa liêp tiếp đổ lên đầu người dân làng Vân Gia (Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội) khiến người

Xem chi tiết

Làng ma ám: trai đinh chết thảm vào ngày đen tối

– Làng Vân Gia (Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội) gồm 4 thôn, thì thôn 6 và thôn 8 chết

Xem chi tiết

Làng ma ám: trốn ra nước ngoài vẫn chết

Theo lời bà Nguyễn Thị Xuân, là vãi trông chùa Viên Quang, vì người dân trong làng phá vỡ long

Xem chi tiết