VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1) Kính lạy:Thần linh Thổ địa, Gia tiên họ ….., bà cô ông mănh, chư

Xem chi tiết

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1) Kính lạy: Chư Phật mười phương, Thần linh Thổ địa (1586)

Xem chi tiết