Ngày vía là gì?

Trước hết để biết đúng sai, ta cần đi vào bản chất, thứ nhất chữ “vía”, ta hay gặp các

Xem chi tiết

Nguyên tắc tính giờ nhập mộ

Nguyên tắc tính giờ nhập mộ – là nguyên tắc tính giờ an tang, cải táng theo “Ngọc hạp thông

Xem chi tiết