Khảo sát phong thủy chùa Cương Xá Hải Dương

Cổng chùa đang bị trực xung, cần đổi hướng. Nhà Tổ xây theo Mão sơn Dậu hướng. Cách cục song

Xem chi tiết

Ngôn ngữ hình ảnh của Phật giáo Tây Tạng

Chư tôn trong thang-ka đều có những trạng thái chứng ngộ và sứ mệnh riêng, thông qua những hình ảnh

Xem chi tiết