Khảo sát mộ tại Vĩnh Bảo

Kiểm tra mộ sang cát được chưa. Đo trường khí mộ. Kiểm tra, tư vấn khu vực đặt mộ, và

Xem chi tiết

Xác định cải táng bằng công nghệ hiện đại

Xác định xem mộ cải táng được chưa, dựa theo cảm nhận cũng như đối chiếu máy móc hiện đại.

Xem chi tiết