Hiểu đúng về một số nghi lễ đêm giao thừa

Trong đêm giao thừa, người Việt thường có các nghi lễ truyền thống như cúng giao thừa, hái lộc, khai

Xem chi tiết

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1) Kính lạy:Thần linh Thổ địa, Gia tiên họ ….., bà cô ông mănh, chư

Xem chi tiết

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1) Kính lạy: Chư Phật mười phương, Thần linh Thổ địa (1586)

Xem chi tiết

Các phong tục ngày tết (phần 1)

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một vài phong tục đón Tết của người Việt: Tục Tiễn cũ đón

Xem chi tiết