VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1) Kính lạy:Thần linh Thổ địa, Gia tiên họ ….., bà cô ông mănh, chư

Xem chi tiết

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Một trong những nét văn hoá đặc thù của dân tộc Việt Nam là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.

Xem chi tiết