Phong thủy với năng lượng

Năng lượng, xét trên góc độ phong thủy sẽ thấy mối liên quan tới tụ khí, bởi đạo của phong

Xem chi tiết

Phong thủy tường bao

Trong Phong thuỷ học, bức tường bao xung quanh nhà có tác dụng chủ yếu là tụ khí. Một bức

Xem chi tiết