Tag Archives: thước

Mộ ứng nghiệm với thước Phong thủy 46cm

Kiểm tra trường khí mộ: dao động bất thường. Đo thấy rơi vào cung “Ly hương” theo thước Phong thủy 46cm – rời xa quê, đi tha phương. Hỏi ra con cháu quả là đều đi xa quê. Làm mộ cần chú ý đến kích thước là vậy. (831) Đọc tiếp »

Bản quyền