Mộ ứng nghiệm với thước Phong thủy 46cm

Kiểm tra trường khí mộ: dao động bất thường. Đo thấy rơi vào cung “Ly hương” theo thước Phong thủy

Xem chi tiết

Cập nhật file thước Lỗ Ban

File thước  Lỗ Ban được cập nhật, có thể đo đến 55m, thích hợp cho cả các công trình lớn.

Xem chi tiết