Ngày tốt bốc lại bát hương cuối năm

Bát nhang (bát hương) là một vật linh thiêng dùng thờ cúng trong gia đình. Đó là nơi con cháu

Xem chi tiết

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1) Kính lạy: Chư Phật mười phương, Thần linh Thổ địa (1586)

Xem chi tiết

Văn khấn Lễ giao thừa

Lễ thường được tiến hành vào giờ Chính Tý, tức đúng 12 giờ đêm hôm 30 tháng Chạp, chứ không

Xem chi tiết