Tag Archives: thông linh

Phù chú đòi nợ

Dưới đây là phù chú đòi nợ của Đạo gia, dẫu sao cũng không phương hại đến ai, nên có thể thử: Phù chú đòi nợ (thuật thứ nhất) Sử dụng: ra miếu, đình, chùa hoặc cửa nhà người nợ tiền để thực hiện, xong rồi hóa phù. Có thể lấy thêm tiền ngũ quỷ, thọ kim, sau phù viết ... Đọc tiếp »

Bản quyền