505 Văn khấn Rằm tháng 7 thực dụng linh ứng nhất – Thầy Linh 0942976969

505 Văn khấn Rằm tháng 7 thực dụng linh ứng nhất – Thầy Linh 0942976969 (26)

Xem chi tiết

Văn khấn Lễ Ông táo chầu trời

Cập nhật bản mới, ngắn gọn súc tích hơn: Kính lạy Táo Phủ Thần Quân! Con là:…………………………………………………………….. Ngụ tại:……………………………………………………………. Hôm

Xem chi tiết

Văn khấn cúng sao giải hạn

Phần lớn làm chung trong các chùa vào đầu năm. Nếu tự làm ở nhà thì đọc bài Sớ cúng

Xem chi tiết

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1)

VĂN KHẤN TỔ TIÊN (MÙNG 1) Kính lạy:Thần linh Thổ địa, Gia tiên họ ….., bà cô ông mănh, chư

Xem chi tiết

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1) Kính lạy: Chư Phật mười phương, Thần linh Thổ địa (1602)

Xem chi tiết

Văn khấn Lễ hóa vàng

Tục “hoá vàng” dựa trên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, vật hoá vàng thường gắn với đời sống thường

Xem chi tiết

Văn khấn Lễ giao thừa

Lễ thường được tiến hành vào giờ Chính Tý, tức đúng 12 giờ đêm hôm 30 tháng Chạp, chứ không

Xem chi tiết