Hình ảnh 3D của giới y học

Không thể phủ nhận hình ảnh 3D giúp việc chẩn đoán dễ dàng và chính xác hơn. Dưới đây là

Xem chi tiết

Giải mã Sự phát triển tột bậc về y học của Nhật bản

Sự phát triển vượt bậc của Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y khoa, gần đây đã

Xem chi tiết